Vojvođanski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je potpisao protokol o saradnji s Fondom za kapitalna ulaganja i grupacijom Svetske banke za razvoj projekata iz oblasti energetike (IFC).

Fond će izdvojiti 200 miliona dinara za finansiranje projekata za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata u Vojvodini.  Protokol o saradnji potpisali su pokrajinski sekretar  za energetiku i mineralne sirovine Nataša Bajić Pavićević i direktor Fonda Nebojša Malenković.

Direktor Fonda, Nebojša Malenković je izjavio da je potpisivanje sporazuma prvi korak u saradnji Sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i Fonda za kapitalna ulaganja, kojim se predviđa da 2013. godina bude godina energetske efikasnosti.

On je takođe dodao da će se kroz konkretna ulaganja i putem poziva, koji će biti upućen lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine, omogućiti da se za objekte koji su u javnoj svojini konkuriše, da se izradi projektno-tehnička dokumentacija.  Dokumentacija će biti preduslov za podizanje nivoa energetske efikasnosti objekata u narednim godinama, kroz konkretne radove, kao i kroz projekte uštede u energiji.

By Ana