Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su juče 08. 12. 2014. godine većinom glasova poslanika Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji će omogućiti da se građevinska dozvola dobije na jednom šalteru, za svega 28 dana.

Po novom Zakonu o planiranju i izgradnji, građevinska dozvola će se dobijati u roku od tri do pet dana, upotrebna dozvola za pet dana, dok će se lokacijski uslovi dobijati za 25 dana. Od 1. Marta 2015. godine, u okviru svake lokalne samouprave će biti otvoren po jedan zaseban šalter samo za potrebe ishodovaja građevinske dozvole.

Cilj novog Zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje dozvola za gradnju, unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj  investitora, kao i da bi se povećalo učešće građevinarstva u bruto domaćem proizvodu sa dosadašnjih četiri na sedam odsto. Uvodi se pojam finansijer – lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz zahtev prilaže i idejno rešenje budućeg objekta.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta. Gradovi će morati da imaju gradskog urbanistu koji će koordinisati poslovima oko izgradnje. Ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta, kao i na koliko će rata to moći da se plati.

Utvrđen je maksimalni iznos doprinosa. Osnovica za to je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto. Lokalna samouprava određuje koeficijent prema zonama i nameni objekta tako da raspon ne može biti veći od jedan na prema šest. Svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na građevinskom zemljištu moći će da grade po novom Zakonu, što do sada nisu mogli.

Zakon ne reguliše pitanje konverzacije prava koričćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i to će biti regulisano posebnim Zakonom, koji će biti donet naredne godine.

Od 1. Marta 2016. godine, očekuje se da će ceo sistem biti elektronski, tako će biti odobravan i izdavan.

Novi  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji možete preuzeti klikom na link ispod:

ALIQUANTUM, MODEL A-01, gotovi projekti vec od 50e, projekti, projektovanje, izrada projekata, kuce, projekti kuca, projekti kuce, projekti kuce, kuce projekti, kuce projekti, kuca za katalog, kuca, kuce, projekt, projekty, projekti, planovi kuća, house design, house ideas, house plans, interior design plans, house designs, house plans

by AQ Novi Sad

Izvori: Ministarstvo Građevinarstva, Saobraćaja i Infrastrukture; Narodna skupština RS;