Stručni komentar člana AQ tima u emisiji „Energija na pametan način“.  Pogledajte priču o prozorima.