slika5

Jono Williams je izgradio najpoželjniju mušku pećinu na Novom Zelandu. On je odlučio da izgradi modernu kuću na drvetu. Radio je na dizajnu nekoliko meseci, kada je odbacio ideju o kući na drvetu i došao na još bolju ideju da izgradi Skysphere.

slika2

Merdevinama se penje u mušku pećinu. Unutrašnjost Skysphere je impozantna. Šarena LED svetla je osvetljavaju, nameštaj je pravljen po meri i postoji ugrađeno skladište piva. Svom elektronikom se upravlja uz pomoć android aplikacije.

slika4

Jono Williams ima na raspolaganju 82 mpovršine, na 33 metara od zemlje, koristi solarnu energiju i ima pažljivo projektovan prozor koji nudi pogled od 360 stepeni. Posetioce čiji su otisci prstiju zabeleženi se pozdravljaju po imenu na vratima.

slika1

On je došao do ovog dizajna i naručio materijale pre nego što je znao i kako se vari. Sam je dizajnirao solarne ploče i naručio njihovu proizvodnju, kao i sav čelik iz Kine. Započeo je ovaj projekat od nule i naučio sve što treba da zna u toku izgradnje. Uz pomoć prijatelja i porodice, Jono je uspeo da ga završi.

Izvor: http://inhabitat.com/

by Jovana Rajić