Prikaz interesantnih oblika bazena po izboru AQ.rs. Izbor smo načinili pregledom nekoliko stotina bazena iz svih krajeva sveta. Većina bazena je u privatnom vlasništvu. Nadamo se da će ovaj izbor da Vam pomogne i da ideju prilikom odabira oblika vašeg bazena.

Hvala na pažnji.