Dana, 15.09.2015. godine, najavljen je novi Zakon o ozakonjenju objekata u Srbiji. On predviđa 238 puta niže troškove i tri puta manje dokumenata. Predmet legalizacije su svi objekti na teritoriji Srbije za koje su podneti zahtevi za legalizaciju, a i za one za koje nisu do februara 2014. godine, a izgrađeni su do jula 2015. godine. Lica koja odluče da sada počnu da grade nezakonito, stanje će biti provereno uz pomoć satelitskih snimaka, a zatim izdata rešenja o rušenju.

Izvor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infastrukture

Lice koje poseduje porodičnu kuću, a podnelo je zahtev za legalizaciju, plaća samo taksu za ozakonjenje. Taksa za kuću do 100 miznosi 3 000 dinara, za kuću do 200 miznosi 10 000 dinara i za kuću do 300 m2 iznosi 20 000 dinara. Lice koje nije predalo zahtev predaje: Izveštaj o zatečenom stanju, Dokaz o pravu svojine i plaća Taksu za ozakonjenje.

Izvor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infastrukture

Lice koje poseduje stan u legalizovanoj ili nelegalizovanoj zgradi, a podnelo je zahtev za legalizaciju plaća taksu za ozakonjenje. Ukoliko nije podnet zahtev za legalizaciju, podnosi: Izveštaj o zatečenom stanju, Dokaz o pravu svojine i plaća Taksu za ozakonjenje. Vlasnici stanova ne žele da legalizuju stanove, zato što veruju da ih niko neće rušiti. Zakonom je određeno da će ova lica plaćati veće poreze na imovinu.

Za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata, kao i za proizvodne i skladišne objekte, plaća se samo taksa za ozakonjenje u iznosu od 3 000 dinara, ako je podnet zahtev. Ako nije, uz taksu, podnosi se i Izveštaj o zatečenom stanju i Dokaz o pravu svojine.

Za vlasnike komercijalnih objekata do 1 000 m2 procedura je ista kao za porodične kuće, samo plaćaju taksu od 50 000 dinara. Ukoliko je objekat veći od 1 000 m2 plaćaju 2 000 000 dinara.

Ovde možete preuzeti prezentaciju ozakonjenja:

Preuzimanje-dokumenta-u-.PDF-formatu

Lica koja nikada nisu podnela zahtev za legalizaciju, dobiće rešenja o rušenju posle aprila 2016. godine. Ona će biti izvršena nakon pravosnažnog okončanja postupka ozakonjenja.

Ukoliko želite više informacija, možete ih pročitati OVDE.

Izvor: http://politika.rs/

http://mgsi.gov.rs/

by Jovana Rajić