Norveška je najavila planove za izgradnju mreže biciklističkih autoputeva. Smatraju da će se izgradnjom deset autoputeva oko devet najvećih gradova sa dve trake omogućiti bezbedno putovanje biciklistima, kao i smanjenje transporta drugim sredstvima. Očekuju da će se korišćenje autobusa redukovati za 75%, kamiona za 50%, trajekta za 40% do 2030. godine. Uloženo je 923 miliona dolara u ovaj projekat.

Izvor:

http://www.inhabitat.com/

by Jovana Rajić