Nov ˝Bulevar na nebu˝ u Šenzenu

Projekat za izdignut park dužine čitave jedne milje ( 1,6km) otkriven je za kineski grad Šenzen. Zamišljen kao ˝krivudava nebeska paluba˝, ovaj ˝bulevar na nebu˝ deo je HASSELL-ovog pobedničkog master plana za poslovni okrug Qianhai. Okružen zelenilom i sa pogledom na grad, ovo izdignuto šetalište koristiće se i kao neprekidna staza za bicikliste i staza za trčanje koja povezuje kulturne destinacije.

S obzirom na uspeh izdignutih parkovskih projekata i zelenih puteva širom sveta, projekat ˝Qianhai Mawan Mile˝ biće multifunkcionalni prostor koji će promovisati umetnost, maloprodaju i zdravlje. ˝Ovaj projekat dizajniran je da angažuje ljude, naročito mlade, mobilne stanovnike ovog područja koji se tako brzo menja, i da promoviše bolje zdravstvene i društvene veze˝, napisao je HASSELL i dodao – ˝Master plan se sastoji od četiri integrisana sloja: iznad i ispod susedskih zona, kontinualnog parka, serije paviljonskih objekata i šetalište koje krivuda kroz sve to˝.

˝Qianhai Mawan Mile˝ obuhvata tri glavna sloja u 3,36 hektara zelenog prostora sa preko 100 programskih karakteristika. Budući da šetalište služi prvenstveno kao cirkulatorni put i oblast za vežbanje, prizemni deo ovog zelenog puta biće podeljen na pasivne i aktivne zone sa vrtovima, dečijim igralištima, prostorima za grupno vežbanje i trgovima sa kafićima i restoranima, kao i prostorima za razne predstave i umetničke instalacije. Glavni prostor za zabavu biće postavljen ispod tla sa direktnim pristupom glavnom čvoru javnog prevoza. Na južnom kraju ovog master plana, novi kulturni okrug sastojaće se od tri paviljona, svaki sa oblikom koji odgovara njegovoj funkciji i pozicioniranju.

Osim što je imenovan za partnera za projektovanje master plana, HASSELL će preuzeti i arhitektonski dizajn za ta tri paviljona, čime je dodeljen zajednički arhitektonski jezik uprkos različitim ulogama poput zgrade sedišta, javne izložbene dvorane i višenamenskog kulturnog objekta.

Za više detalja o izvornom tekstu, molimo Vas da sledite sledeće linkove:

Izvor: inhabitat.com

Izvor: www.archdaily.com

Prevod i objava: Gabriela David