PRIJAVA TEMELJA I KONSTRUKCIJE


Po kompletiranju temelja objekta, vrši se geodetsko snimanje temelja i elektronska prijava temelja kroz centralni registar CEOP. Prijavu temelja vrši izvođač radova ili ovlašćeno lice koje izvođač radova opunomoći. Po predaji elektronske aplikacije, nadležni organ prosleđuje prijavu temelja nadležnom građevinskom inspektoru koji vrši kontrolnu temelja i na osnovu toga sačinjava zapisnik.

Po kompletiranju konstrukcije objekta (zaključno sa konstrukcijom krova), vrši se geodetsko snimanje izvedene konstrukcije i elektronska prijava završenosti konstrukcije kroz centralni registar CEOP. Prijavu završenosti konstrukcije vrši izvođač radova ili ovlašćeno lice koje izvođač radova opunomoći. Po predaji elektronske aplikacije, nadležni organ prosleđuje prijavu završenosti konstrukcije nadležnom građevinskom inspektoru koji vrši kontrolnu završenosti konstrukcije i na osnovu toga sačinjava zapisnik.

Opis postupaka je sledeći: Zahtevi se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis.

Uz zahtev za prijavu se podnosi:

  1. Snimak temelja (završenosti kosntrukcije);
  2. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

  1. Lokalna taksa (ukoliko je takvu propisao nadležni organ);
  2. Republičkja administrativna taksa (RAT);
  3. CEOP taksa.
Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: UPOTREBNA DOZVOLA

KORAK 5 : UPOTREBNA DOZVOLA


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU