B – Prizemne porodične kuće <100 m2

Katalog prizemnih porodičnih kuća manjih od 100 m2

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-10A

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 89,1 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-10B

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 90,8 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€