E – Spratne porodične kuće >100 m2

Katalog spratnih porodičnih kuća većih od 100 m2 površine

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-11

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 234,68 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-12

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 144,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-13

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 235,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-14

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 247,3 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-15

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P =223,7 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-16

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P =213,1 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-17a

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 287,5 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-17b

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 287,5m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-18

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 281,5 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-19

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 331 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€