E – Spratne porodične kuće >100 m2

Katalog spratnih porodičnih kuća većih od 100 m2 površine

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-20

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 259,19 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-21

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 273,6 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-22

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 180,1 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-23

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 117,2 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-24

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 259,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-25

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 203,47 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-26

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 207,9 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-27A

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 183,4m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-27B

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 183,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-28

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 231,3 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€