E – Spratne porodične kuće >100 m2

Katalog spratnih porodičnih kuća većih od 100 m2 površine

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-29

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 233,8 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-30

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 577,2 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-31

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 333,6 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-32

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 333,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-33

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 277,94 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-34

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 267,2 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€