UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Procesi koji se u obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građevinarstva često imaju specifične zahteve koje je moguće ispuniti samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjem i iskustvom. Tim ljudi koji je okupljen oko AQ poseduje dovoljno znanja i iskustva da odgovori na sve potrebe Klijenata u vezi sa realizacijom bilo kojeg građevinskog projekta. U Realizaciji upravljanja određenog projekata posebnu pažnju posvećujemo svim ključnim procesima koji su neophodni za realizaciju projekata a naročito na:

 1. Proces pripreme svih faza projekta;
 2. Procese koji se odnose na obim, vreme i troškove izvođenja projekta;
 3. Procese koji se odnose na komunikaciju;
 4. Procesi koji se odnose na rizike;
 5. rocesi koji se odnose na nabavke.

Primarni zadatak pri vršenju upravljanja projektima jeste da se izvrši koordiniranje svih aktivnosti i procesa tako da se izvođenje projekta sprovede u svemu prema ranije određenom planu i dinamici. Podrazumeva se da se realizacija projekata vrši u svemu prema osnovnim zahtevima naručioca uz uvažavanje postjećih standarda i Zakona, kao i uvažavanje svih bitnih karakteristika i specifičnosti projekta.

Upravljanje projektima i građenjem se obavljaja kroz dve paralelne operacije:

 1. UPRAVLJANJE TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM; i
 2. UPRAVLJANJE IZVOĐENJEM RADOVA.

Upravljanje tehničke dokumentacije čini:

 1. Kontrola ispravnosti tehničke dokumentacije;
 2. Kontrola usaglašenosti sastavnih delova tehničke dokumentacije;
 3. Određivanje rokova;
 4. Vršenje dopune tehničke dokumentacije (ukoliko to odgovarajući upravni organ iziskuje);
 5. Izrada projekta izvedenog stanja (ukoliko postoji odstupanje u izvođenju od glavnog projekta); i
 6. Predaja dokumentacije nadležnim institucijama.

Upravljanje izvođenjem radova jeste:

 1. Organizacija Gradilišta;
 2. Priprema Gradilišta;
 3. Organizacija Obezbeđenja gradilišta;
 4. Organizacija i postavljanje Tehničkog Nadzora;
 5. Organizacija i postavljanje finansijskog Nadzora;
 6. Usaglašavanje tehničke dokumentacije;
 7. Puštanje sistema – projekta u rad;
 8. Tehnički Prijem;
 9. Upotrebna dozvola.

Navedene dva primarne operacije su uzajamno povezane i tokom celog procesa se dopunjuju.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE