Procesi koji se u obavljaju u okviru realizacije projekata u oblasti građevinarstva često imaju specifične

zahteve koje je moguće ispuniti samo angažovanjem stručnih lica sa adekvatnim znanjem i iskustvom.

Tim ljudi koji je okupljen oko AQ poseduje dovoljno znanja i iskustva da odgovori na sve potrebe

Klijenata u vezi sa realizacijom bilo kojeg građevinskog projekta.

U Realizaciji upravljanja određenog projekata posebnu pažnju posvećujemo svim ključnim procesima koji su neophodni za realizaciju projekata a naročito na:

1.  Proces pripreme svih faza projekta;

2.  Procese koji se odnose na obim, vreme i troškove izvođenja projekta;

3.  Procese koji se odnose na komunikaciju;

4.  Procesi koji se odnose na rizike;

5.  Procesi koji se odnose na nabavke.

Primarni zadatak pri vršenju upravljanja projektima jeste da se izvrši koordiniranje svih aktivnosti i procesa tako da se izvođenje projekta sprovede u svemu prema ranije određenom planu i dinamici. Podrazumeva se da se realizacija projekata vrši u svemu prema osnovnim zahtevima naručioca uz uvažavanje postjećih standarda i Zakona, kao i uvažavanje svih bitnih karakteristika i specifičnosti projekta.

Upravljanje projektima i građenjem se obavljaja kroz dve paralelne operacije:

1.  UPRAVLJANJE TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM i

2.  UPRAVLJANJE IZVOĐENJEM RADOVA.

Upravljanje tehničke dokumentacije čini:

1.  Kontrola ispravnosti tehničke dokumentacije;

2.  Kontrola usaglašenosti sastavnih delova tehničke dokumentacije;

3.  Određivanje rokova;

4.  Vršenje dopune tehničke dokumentacije (ukoliko to odgovarajući upravni organ iziskuje);

5.  Izrada projekta izvedenog stanja (ukoliko postoji odstupanje u izvođenju od glavnog projekta);

6.  Predaja dokumentacije nadležnim institucijama.

Upravljanje izvođenjem radova jeste:

1.   Organizacija Gradilišta;

2.   Priprema Gradilišta;

3.   Organizacija Obezbeđenja gradilišta;

4.   Organizacija i postavljanje Tehničkog Nadzora;

5.   Organizacija i postavljanje finansijskog Nadzora;

6.   Usaglašavanje tehničke dokumentacije;

7.   Puštanje sistema – projekta u rad;

8.   Tehnički Prijem;

9.   Upotrebna dozvola.

 

Navedene dva primarne operacije su uzajamno povezane i tokom celog procesa se dopunjuju.


 

GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK