AliQuantum pruža usluge Projektovanja Eksterijera odnosno projektovanja i izvođenja dvorišta, vrtova, tremova, ograda i drugih spoljnih objekata. Bilo da se radi o uređenju dvorišta vaše kuće ili poslovnog objekta, ili ukoliko vam je potrebno samo iscrtati unapred zamišljenu ideju, AQ će pronaći najbolji način da vam pomogne u izradi realizaciji  vaših zamisli.

Klikom na linkove ispod možete pogledati neke od primera uređenja spoljašnjeg prostora:

VRTNE STAZE

BALKONI

Kada se radi o izradi Projekta Eksterijera, projekat započinje detaljnim snimanjem lokacije. Tokom snimanja se vrši analiza zemljišta i biljnih kultura, nagiba tla i drugih bitnih parametara koji mogu uticati na koncept. Nakon što se lokacija snimi, prelazi se na izradu prostih skica preko kojih se definišu klijentove osnovne zamisli. Pri skiciranja eksterijera se u razmatraje uzima obimna literatura kako bi se utvrdilo šta je najpogodnije primeniti na datom objektu. Nakon izrade osnovnih skica i definisanja projektnog zadatka, prelazi se na izradu konkretnog projekta. Tokom izrade projekta se vrši konstantna komunikacija sa klijentom kako bi i najmanje nedoumice bile rešene. Paralelno sa izradom Projekta Enterijera moguće je u skladu sa klijentovim zahtevima vršiti izradu odgovarajućih 3D prikaza kako bi se jasnije prezentovao koncept. Pogledajte primer:

Kao krajnji rezultat se dobija Glavni Projekat Eksterijera u kojem se navode svi detalji potrebni za realizaciju projekta.


GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK