IDEJNI PROJEKAT

Izrada IDEJNOG PROJEKTA je faza kojoj se prilazi u onim slučajevima u kojima je uz zahtev za izdavanje Lokacijske Dozvole potrebno priložiti i IDEJNI PROJEKAT. To je faza koja sledi nakon što se uspešno izradi IDEJNO REŠENJE. Idejni Projekat zapravo predstavlja do detalja razrađeno Idejno Rešenje kojem se dodaju odgovarajući sastavni delovi kako bi se projekat uskladio sa Zakonom i propisima.

Idejnim Projektom se definišu jasan položaj i kapacitet objekta, zatim, funkcionalnost sa stanovišta tehnoloških i drugih zahteva, prostorno oblikovanje, izbor konstrukcijske koncepcije i građevinskih materijala, instalacije i mogućnosti smeštaja opreme, obezbeđenja nesmetanog kretanja lica sa posebnim potrebama u prostoru, mere zaštite od požara, procenjena vrednost objekta i dr.

Postoji nekoliko tipova idejnih projekata:

  1. IDEJNI ARHITEKTONSKI PROJEKAT
  2. IDEJNI PROJEKAT KONSTRUKCIJA
  3. IDEJNI PROJEKAT ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  4. IDEJNI PROJEKAT INSTALACIJA GREJANJA, VENTILACIJE I KLIMATIZACIJE
  5. IDEJNI PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
  6. IDEJNI PROJEKAT LIFTA I ESKALATORA

Svaki od navedenih pojedinačnih Idejnih Projekata definiše ključne aspekte iz date oblasti koji su potrebni za prezentovanje objekta.

Tokom procesa izrade Idejnog Projekta, potrebno je da komunikacija između klijenta i projektanta bude na najvišem nivou kako bi se otkrili i otklonili svi eventualni nedostaci. Iz tog razloga AliQuantum insistira na tome da se projektovanje vrši kroz sve ranije navedene faze kao bi se i pre započinjanja izrade Idejnog Projekta poznavala većina ključnih parametara koji će činiti Idejni Projekat.

Formalno gledano, osnovu za izradu Idejnog Projekta čini Informacija o Lokaciji, kojom se definišu odgovarajući uslovi koji važe za datu parcelu. Pored informacije o lokaciji, opšti deo Idejnog Projekta čine i Geodetske, Geo-tehničke i Seizmičke podloge, Naziv i sadržaj projekta, Podaci o preduzeću koje projektuje, Licence odgovornih projektanata i Projektni Zadatak.

Pored opšte dokumentacije Idejnog Projekta, svaki od pojedinih Idejnih Projekata čine i Tekstualna, Numerička i Grafička dokumentacija u skladu sa Zakonom.

Onog trenutka kada Idejni Prjekat bude kompletiran, pristupa se predaji Zahteva za izdavanje Lokacijske Dozvole, ili Dozvole za izvođenje radova u slučajevima definisanim Zakonom pri lokalnom upravnom organu, ili se pristupa izradi GLAVNOG PROJEKTA.


 

GOTOVI PROJEKTI VEĆ OD 50€, projektovanje, izgradnja, besplatne konsultacije, cene, projekti, idejno resenje, idejni projekat, glavni projekat, cenovnik izgradnje

CENOVNIK