CENE OZAKONJENJA – LEGALIZACIJE

CENA IZRADE IZVEŠTAJA O ZATEČENOM STANJU:

Cena izrade izveštaja o zatečenom stanju za različite tipove stambenih objekata su u sledećim iznosima:

CENOVNIK

NAPOMENE:

*   Izrađuje se u slučaju da objekat nije upisan u katastar po bilo kom od ranijih Zakona.

**  Izrađuje se u slučaju kada se objekat sastoji iz više različitih fizičkih jedinica.

Rešavanje kompletne papirologije u opštinama putem advokata za sve objekte do 400 m2 iznosi 500€

IZNOS TAKSI ZA OZAKONJENJE:

Usvojeni Zakon o ozakonjenju objekata predviđa da takse za ozakonjenje različitih tipova stambenih objekata budu u sledećim opsezima:

  • Objekti < 100 m2 = 5.000 dinara;
  • Objekti 100 – 199 m2 = 15.000 dinara;
  • Objekti 200 – 299 m2 = 20.000 dinara;
  • Objekti  > 300 m2 = 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, predviđa se da takse za ozakonjenje različitih tipova objekata budu u sledećim opsezima:

  • Objekti < 500 m2 = 250.000 dinara;
  • Objekti 500 – 999 m2 = 500.000 dinara;
  • Objekti 1.000 – 1.499 m2 = 1.000.000 dinara;
  • Objekti  > 1.500 m2 = 3.000.000 dinara.

Za više detalja, kliknite na Zakona o ozakonjenju objekata.


Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA STRANU LEGALIZACIJA