Po najavama nadležnog Ministra, nakon stupanja na snagu novog Zakona o planiranju i izgradnji, predviđeno je da će se građevinska dozvola dobijati za najviše 30 dana, dok će se svi potrebni dokumenti predavati na jednom jedinstvenom šalteru. 

Nadležni Ministar gospodin Velimir Ilić je tokom načelne rasprave o predloženom Zakonu o posebnim uslovima upisa prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole pozvao poslanike da prihvate taj Zakon, a da zatim zajedno rade na novom Zakonu o planiranju i izgradnji. On je naime zaključio da zbog važećeg Zakona, koji je proglašen neustavnim, u Srbiji mnogo toga stoji.

Ministar Iliće je pozvao sve koji imaju ideje da dođu kad njega u kabinet kada god hoće da se zajednički napravi dobar Zakon.

On je ukazao da to traži i Evropska unija i podsetio da je Srbija prva na listi nelegalno izgrađenih objekata u Evropi. Ministar je takođe ukazao da do sada ima oko 700.000 prijavljenih slučajeva nelegalne gradnje, ali da građani nemaju novca da plate legalizaciju i da će zato, ukoliko se taj problem reši, to biti veliko pomak. Po rečima Ministra Ilića, Zakon o legalizaciji neće rešiti sve problem, ali će rešiti mnoge.

Inače, Skupština Republike Srbije je 15. Marta izglasala Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Usvojeni Zakon omogućava da se nelegalni objekti čiji proces legalizacije nije okončan upišu u zemnjišne knjige tj. katastar. 

Vlada Srbije je prihvatila i devet amandmana na usvojeni Zakon među kojima i amandman koji predviđa da će pravo upisa u katastar imati samo oni objekti čija kvadratura ne prelazi 300 m2, stanov u stambenim istambeno-poslovnim zgradama do 200 m2, poslovni prostori do 100 m2 i vikendice do 200 m2.

Izglasavanjem Zakona od strane 125 poslanika, navedeni Zakon je stupio na snagu sledećeg dana a njegova primena je krenula već od  Ponedeljka 18. Marta.

By ZoranR

Izvori: www.rts.rswww.gradjevinarstvo.rs