PRIJAVA POČETKA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA


Pre nego što se krene sa izvođenjem radova na novom objektu a nakon dobijanja Građevinske dozvole, potrebno je predati zahtev za prijavu radova. Prijavom radova investitor obaveštava nadležni organ o početku, kao i roku završetka izvođenja radova, najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova.

Opis postupka je sledeći: Zahtev za prijavu radova se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis.

Uz zahtev za prijavu radova se podnosi:

  1. Dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa (takse) za uređivanje građevinskog zemljišta;
  2. Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu (ako je obaveza njene izrade utvrđena propisom
    kojim se uređuje procena uticaja na životnu sredinu, odnosno odluka da nije potrebna izrada studije);
  3. Potvrda o uplati taksi.

U izvesnim slučajevima je neophodna i predaja dodatnih priloga.

Uz sam zahtev se plaćaju propisane takse i to:

  1. Lokalna taksa (ukoliko je takvu propisao nadležni organ);
  2. Republičkja administrativna taksa (RAT);
  3. CEOP taksa.
Pogledajte koji je sledeći korak pribavljanja papira za građenje: PRIJAVA ZAVRŠETKA TEMELJA I KONSTRUKCIJE

KORAK 4 : PRIJAVA ZAVRŠETKA TEMELJA I KONSTRUKCIJE


Detaljan cenovnik naših usluga kao i obrazloženje cena pružanja usluga možete pronaći klikom na sliku „CENE“ ispod:
CENOVNIK USLUGA ZA FIZIČKA LICA

Za više informacija nas možete kontaktirati putem sledećih kontak podataka (klikni na taster za link):

Klikni za kontakt stranu


KLIKNI ZA POVRATAK NA NASLOVNU STRANU