F – Ostale porodične kuće

Katalog ostalih porodičnih kuća

OSTALE PORODIČNE KUĆE – MODEL F-01

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 409,3 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

OSTALE PORODIČNE KUĆE – MODEL F-02

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 639,8 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€