B – Prizemne porodične kuće <100 m2

Katalog prizemnih porodičnih kuća manjih od 100 m2

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-01

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 60,7 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-02

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 60,7 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-03A

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 99,9 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-03B

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 99,9 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-04

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 81,6 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-05

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 99,6 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-06

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 66,3 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-07

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 91,9 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-08

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 53,1 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE < 100M2 - MODEL B-09

Projekat prizemne porodične kuće < 100m2.                 P = 69,0 m2. Cena: IDR = 75€; PGD = 550€