C – Prizemne porodične kuće >100 m2

Katalog prizemnih porodičnih kuća većih od 100 m2

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-01

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 134,2 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-02

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 140,1 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-03

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 199,3 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-04

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 151,3 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-05

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 149,4 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-06

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 168,3 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-07

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 127,6 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-08

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 189,8 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-09A

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 225,9 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€

PRIZEMNE PORODIČNE KUĆE > 100M2 – MODEL C-09B

Projekat prizemne porodične kuće > 100m2.                 P = 225,9 m2. Cena: IDR = 100€; PGD = 600€