D – Spratne porodične kuće <100 m2

Katalog spratnih porodičnih kuća manjih od 100 m2

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-01

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 70,3 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-02

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 98,4 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-03

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 105,4 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-04

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 78,6 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-05

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 97 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-06

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 102,4 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE <100M2 - MODEL D-07

Projekat spratne porodične kuće < 100m2.                   P = 90,2 m2. Cena: IDR = 125€; PGD = 650€