E – Spratne porodične kuće >100 m2

Katalog spratnih porodičnih kuća većih od 100 m2 površine

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-01

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 332,4 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-02

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 203,7 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-03

 Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 192,8 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-04

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 192,3 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-05

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 152,5 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-06

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 115,5 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-07

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 207,2 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-08

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 196,8 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-09

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 200 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€

SPRATNE PORODIČNE KUĆE >100M2 – MODEL E-10

Projekat spratne porodične kuće > 100m2.                   P = 260,3 m2. Cena: IDR = 150€; PGD = 700€