A – Vikendice i kuće za odmor

Katalog vikendica i kuća za odmor

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-01

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 47,2 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-02

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 55 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-03

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 48,7 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-04

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 55,6 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-05

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 77,5 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-06

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 76,3 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-07

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 48,6m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€

VIKENDICE I KUĆE ZA ODMOR – MODEL A-08

Projekat prizemne vikendice tj. kuće za odmor.           P = 79,3 m2. Cena: IDR = 50€; PGD = 500€