CENE IZRADE ELABORATA EE

Minimalna cena za izradu Elaborata EE iznosi 12.000 rsd.

Okvirne cene izrade Elaborata EE prema BRGP su sledeće:

  • Objekti ≤ 300 m2: paušalno 36.000 rsd;
  • Objekti 300 ÷ 500 m2: 120 rsd/m2 BRGP;
  • Objekti ≥ 500 m2: Zavisi od tipa objekta.

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE