Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Energetska Efikasnost

Centralno-evropski forum za razvoj u Srbiji (CEDEF) je objavio Vodič za finansiranje projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Ovo je prvi tip vodiča ove vrste koji je objavljen u Srbiji i izrađen je kao rezultat sve veće potrebe da se izađe u susret tržištu i sve većem interesovanju za postizanjem većeg stepena energetske efikasnost kao i intenzivnije primene tzv. alternativnih (odnosno obnovljivih) izvora energije. Vodič omogućava svim zainteresovanim licima da se na jednom mestu informišu o izvorima finansiranja kao i kreditiranja u Republici Srbiji, i da na taj način omoguće bržu realizaciju projekata ove vrste.

Imajući u vidu da se od ove godine konkretnije od 30. Septembra 2012. kreće u sprovođenje pravilnika koji se tiču obezbeđivanja uslova višeg stepena uštede energije, veruje se da je aktuelni trenutak za objavljivanje Vodiča izuzetno pogodan jer Srbija teži da se ubrzano približi svetskim standardima održivog razvoja i borbe protiv efekata klimatskih promena. Veruje se da je regulatorni okvir u znatnoj meri zaokružen. Prema Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine predviđeni su ciljevi i instrumenti za sprovođenje energetske politike Srbije koji upravo obuhvataju zakonodavne, institucionalne, ekonomsko – finansijske i sistemske instrumente, kao što je osnivanje Nacionalnog fonda za energetsku efikasnost. U okviru prioriteta za usklađivanje rada i razvoja energetskih sektora Srbije postavljen je i prioritet racionalne upotrebe energije i povećanje energetske efikasnosti kao i prioritet selektivnog korišćenja novih i obnovljivih izvora energije

CEDEF se nada da će se kroz praktičnu primenu vodiča ostvariti višestruke opšte dobiti te se pozivaju svi zainteresovani koji poseduju neke nove informacije da iste proslede kako bi elektronska verzija Vodiča bila redovno ažurirana.

ZoranR