Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Glavni deo kapele sastoji se od sedamnaest tornjeva. Originalni dizajn  sastojao se iz devetnaest tornjeva, ali je taj broj smanjen zbog problema sa finasijama. Konstrukcija se sastoji od niza cevastih čeličnih ramova, koji formiraju 100 identičnih tetraedara. Dužine su 23m, težine pet tona, ograđen prefabrikovanim aluminijumskim panelima koji su železnicom transportovani na gradilište. U prazninama između tetraedara postavljeno je 25mm debelo obojeno staklo.

Looking out the windows

Zgradom dominira protestantski naos, dizajniran da primi 1200 osoba, a potom dolazi katolička kapela koja se nalazi ispod protestanstke i prima 500 osoba. Jevrejska kapela je na nižem nivou i prima 100 osoba, dok je budistička soba od 300m dizajnirana od strane poznatog arhitekte Ed Šure. Ispod ovih nivoa je veća soba koju koriste kadeti islamske veroispovesti, kao i dve sale za sastanke. Svaka kapela ima svoj ulaz, koji se mogu istovremeno koristiti, bez uplitanja jednog sa drugim.

Airforce Academy windows

U neposrednoj blizini uklonjeno je kamenje koje je pod dejstvom erozije pretilo da ugrozi centar, čime je omogućen lep pogled na samu kapelu, a ujedno je i olakšan je sam pristup centru postavljanjem kamenih staza.

USAFA_air_gardens

Za izgradnju same ljuske kapele potrošeno je oko 3,5 miliona dolara. Razni nameštaj, liturgijski pribor, i ukrasi u kapeli predstavljeni su kao pokloni različitih pojedinaca i organizacija. Specifičnost same zgrade je i u tome što je lišena bilo kakvog verskog simbolizma, tako da je mogu koristiti različite verske organizacije.

Cadet_chapel

Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force_Academy_Cadet_Chapel by sanjab

Napišite komentar: