Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Način računanja površina objekata regulisan je standardom JUS U.C2.100 2002. sa kojim se utvrđuje način proračuna zgrada radi jednoobraznog izračunavanja površina u postupku planiranja, projektovanja, izgradnje i na kraju prodaje.

Karakteristične površine zgrade su:

A. Pokrivna površina

B. Neto površina

C. Građevinska bruto površina

Pokrivena površina je površina zemljišta pokrivena objektom u finalno obrađenom stanju. Neto površina je površina između zidova i pregrada. Građevinska bruto površina je površina prostora koji je određen spoljašnjim merama finalno obrađenih elemenata koji ga formiraju (fasadnih zidova, ograda).

Pri kupovini ili prodaji stana koriste se neto površine pa su nam u ovom slučaju i najzanimljivije. Za njeno izračunavanje koriste se mere između finalno obrađenih zidova u nivou poda ne uzimajući u obzir mere sokli, lajsni, ivičnjaka i slično. U neto površinu se ne uračunavaju podne površine u otvorima za vrata, prozore, udubljenja i niše iznad nivoa poda. U netu površinu stana uračunavaju se površine ispod radijatora, ugrađenih delova nameštaja, opreme i slično.

Za potkrovlja, u neto površinu se računa samo onaj deo potkrovlja u kojem njegova svetla visina iznosi najmanje 1,5 metara.

Što se tiče terase, zidana ograda se ne računa u neto površinu. Međutim, ukoliko je reč o čeličnoj ogradi, pošto ona spada u elemente opreme, površina ispod nje se računa u ukupnu neto površinu.

Savet

Ukoliko je stan nezavršen odnosno neizmalterisan ili imate mere sa crteža, ukupna neto površina se umanjuje za 3%. Ovo umanjenje se ne primenjuje ukoliko su zidovi od prefarbrikovanih elemenata (zidovi se ne malterišu).

Napišite komentar: