Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Objekat u obliku raže za prirodno čišćenje reke u Seulu

Arhitekta Vincent Callebaut dizajnirao je plutajući terminal za trajekte u Seulu koji će koristiti močvarne biljke za prirodno čišćenje reke Han i proizvodiće energiju iz obnovljivih resursa kojom će zadovoljiti 100% svih svojih potreba za energijom. Postavljen je iznad marine i okolnih vrtova, pružajući pogled na reku Han i park Yeouido – eksperimentalni urbani prostor koji je posvećen održivom razvoju. Glavni cilj ovog projekta je unaprediti prirodno navodnjavanje područja transformacijom parka u ekološku šumu vrba.

Yeoui-Naru plutajući terminal u obliku raže podeljen je na tri dela. Na nižem doku nalaziće se marina koja će biti ograđena čeličnim nasipom integrisanim sa opremom za punjenje plovila vodom, strujom i biogorivom. Iznad marine nalaziće se kontrukcija u obliku raže, koja će sadržati recepciju, prostor za slobodne aktivnosti, prehrambeni deo, izložbeni i obrazovni prostor. Konstrukcije u obliku drveća koje će se nalaziti na objektu biće izgrađene od unakrsno-lameliranog drveta koji potiče iz ˝ekološki-odgovornih šuma Koreje˝. Na najvišem vrhu nalaziće se krovni voćnjak, kao i vidikovac sa pogledom na ostrvo Ban.

˝Manta Ray˝ proizvodiće svu potrebnu energiju iz različitih obnovljivih resursa. Prvi od izvora uključuje solarnu energiju dobijenu od 49.000 kvadratnih stopa krovnih solarnih ćelija koje će biti instalirane na laminiranoj staklenoj fasadi, kao i od 37.300 kvadratnih stopa neprozirnih fototermalnih panela. Zatim, 52 stabla CLT drveća biće prekrivena vetroturbinama. Organski i biorazgradivi otpad iz parka Yeouido bi se prikupljao u postrojenje prerade biometana kako bi se obezbedila energija za ˝Manta Ray˝, dok bi oscilirajuće folije hidrokinetičke turbine (HAO) bile integrisane duž velike plutajuće barijere koja će okruživati marinu.

Kako prenosi firma Vincent Callebaut Architects, ˝Seul pronalazi nove načine investiranja u ovu vrstu meke infrastrukture, pružajući pomoć u podsticanju socijalne kohezije sa većim osećajem zajedništva među različitim socio-ekonomskim grupama. Ovaj plutajući brod je primer biofilične i otporne arhitekture, pokazujući da je moguće graditi u skladu sa prirodom, a ne protiv nje, time što će se poštovati život reke i omogućavajući lokalnoj flori i fauni da se razvija. Projekat ˝Manta Ray˝ promoviše propusnost i renaturalizaciju rečnih obala. Rečne obale postaju novo igralište za socijalne inovacije, kao i za urbane ˝potrošače˝ koji žele da promovišu urbanu privredu, agrošumarstvo i permakulturu. Cilj je učiniti ih manje osetljivim na klimatske promene, kao i na moguće poplave i toplotne talase koji se dešavaju poslednjih godina.˝

Za više detalja o izvornim tekstovima, molimo Vas da sledite sledeće linkove:

Izvor: www.designboom.com

Izvor: inhabitat.com

Prevod i objava: Gabriela David

Napišite komentar: