Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Energetska Efikasnost

Obuka inženjera koji će biti licencirani za izradu elaborata energetske efikasnosti tj. „energetskih pasoša“, koji će u Srbiji od 30. septembra biti obavezni za sve novoizgrađene objekte kao i za postojeće komercijalne objekte, počeće u Aprilu, najavila je Inženjerska komora Srbije (IKS). Ministarstvo za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje je posle dužeg razmatranja odredilo IKS da obuči inženjere iz oblasti energetske efikasnosti zgrada, rekao je predsednik komore Dragoslav Šumarac.

Prijave inženjera za polaganje stručnog ispita i obavljanje obuke će trajati do 26. Marta 2012. godine.

Profesor Šumarac je naveo i to da je resorni ministar Oliver Dulić treba da odobri komisiju koja će biti zadužena za obuku i stručni ispit. IKS će, kao strukovna organizacija, osposobiti inženjere za pregled zgrada, izrađivanje elaborata o njihovoj energetskoj efikasnosti i na osnovu njih izdavanje „energetskih pasoša“.

„Ni jedan novi objekat posle 30. Septembra 2012. godine neće moći da dobije upotrebnu dozvolu, ako nema pasoš, jer će pored uslova da je građevinski stabilan i izveden po onom što je predviđeno u lokacijskoj dozvoli i urbanističkim pravilima, morati da zadovoljava i standarde energetske efikasnosti“, rekao je predsednik IKS.

„Energetski pasoš“ zgrade, sadržaće opšte podatke o zgradi, potrebnoj energiji, klimatske podatke, termotehničke i preporuke za poboljšanje energetskih svojstava objekta.

Šumarac je rekao da će od svega toga veliku korist imati građevinska industrija Srbije i da će biti otvorena nova radna mesta.

Za sve stare objekte biće potreban „pasoš“ ako se budu prodavali ili izdavali (komercijalni objekti), rekao je on napominjući da će morati da se unaprede najmanje za jednu kategoriju po pitanju utroška energije, radovima na fasadi, zamenom prozora, stolarije ili nekim drugim radovima.

Šumarac je kazao da u Srbiji ima oko tri miliona objekata i da bi zahvaljujući dostizanju evropskih standarda u oblasti energetske efikasnosti moglo puno struje da se uštedi u narednih pet ili šest godina, što bi nam omogućilo i da je izvozimo.

Nove zgrade neće smeti da troše godišnje više od 65 kWh finalne energije za grejanje po m2, dok će stare zgrade moći najviše da troše 75 kWh/m2. U Srbiji postoji oko tri miliona objekata u kojima se sada troši između 150 i 200 kilovat časova po kvadratu godišnje.

Pravilnikom o energetskoj efikasnosti je obuhvaćeno 10 kategorija objekata – stambene zgrade sa jednim stanom, sa dva ili više stanova, upravne i poslovne zgrade, zgrade namenjene obrazovanju i kulturi, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, turizmu i ugostiteljstvu, sportu i rekreaciji, zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima, zgrade mešovite namene, kao i one za druge namene koje koriste energiju.

Napišite komentar: