Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Seasteaders Institute je proaktivna kompanija koja je lansirala Floating City Project. To je takmičenje u projektovanju plutajućih gradova i zalažu se da ovakve zajednice mogu biti rešenje za mnoga društvena pitanja, kao što su prenaseljenost i trend porasta nivoa mora. U čast ove ideje, po izboru www.inhabitat.com predstavljamo vam sedam neverovatnih ekoloških plutajućih gradova koje ćemo možda do kraja 2020. godine zvati našim domom.

Srpske arhitekte Aleksandar Joksimović i Jelena Nikolić su projektovale samoodrživi grad, koji će koristiti energiju plime, vetra i solarnu energije, kao i sistem za prikupljanje kišnice. Nojeva barka je serija terasastih prstenova sa dubokim podvodnim kulama koje služe za povećanje stabilnosti i kao mesto za evakuaciju ljudi u slučaju prirodnih katastrofa. Svaki prsten ima svoje stambene i poslovne jedinice, poljoprivredna zemljišta, životinje, energetske kapacitete i mesto za rekreaciju.

Kina ima ozbiljne brige vezane za prenaseljenost gradova. Građevinska firma CCCC i AT Design Office su osmislile ekološki plutajući grad koji je energetski efikasan. On će uključivati farme i mrestilišta kako bi ljudi koji ga nasele proizvodili svoju hranu.

X SEA TY je dizajnirani plutajući grad od strane X-TU koji čisti vazduh sa ugljenik absorbujućim tehnologijama. Zidovi će biti izgrađeni od mršavog betona koji će biti prekriveni fotosintetičkim algama. One će proizvoditi biogoriva koja će biti dovoljna za napajanje grada.

Harvest City je kolekcija veštačkih ostrva projektovana od strane E. Kevin Schopfer i Tangram 3DS. Centar plutajućeg grada će biti posvećen urbanim funkcijama kao što su poslovni prostori, obrazovanje i laka industrija, dok će drugi delovi biti posvećeni poljoprivredi.

Lilypad je plutajući grad u obliku lokvanja koji koristi obnovljive energije i projektovan je od strane Vincent Callebaut. Svaka od ovih samoodrživih zajednica bi mogla da prihvati oko 50 000 ljudi ukoliko dođe do novih klimatski promena i ljudi budu primorani da napuste svoj dom.

Zeleni grad je dizajniran od strane Shimizu korporacije kao plutajući grad koji obuhvata niz povezanih modularnih ostrva koji može da prihvati milion ljudi. Ekološki neboder se nalazi u centru svakog ostrva, koje poseduje farmu, stambene i poslovne prostore.

Projekat studenata arhitekture, Margaux Leycuras, Marion Ottmann i Anne-Hina Mallette, Silt Lake City je osmišljen kao plutajući grad koji ima kao svoj fokus kontrolu poplava u dolini Nila. Nalazi se na jezeru Nasser, jedno od najvećih veštačkih jezera u svetu. Grad će obuhvatiti poljoprivredu, stambene i poslovne jedinice, kao i generatore energije.

Izvor:

http://www.inhabitat.com/

by Jovana Rajić

Napišite komentar: