Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Način računanja površina objekata regulisan je standardom JUS U.C2.100 2002. sa kojim se utvrđuje način proračuna zgrada radi jednoobraznog izračunavanja površina u postupku planiranja, projektovanja, izgradnje i na kraju prodaje.