Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Interesantni detalji kuće Ova porodična kuća nalazi se u australijskom gradu Nort Bondi, dizajnirana je od strane firme CplusC Architectural Workshop istovremeno za zabavu kao i za porodicu. Problemi uskog placa i želje za solarnim dizajnom doveli su do nastanka ove forme. Konceptualno, prostorni plan kuće razdvaja društveni od porodičnog dela kuće. Na prizemlju se…

Energetska Efikasnost

Pod pojmom termalna masa podrazumeva se osobina materijala da zadržava i akumulira višak toplote iz okoline, a zatim da postepeno tu akumuliranu toplotnu energiju otpušta kada temperatura okoline opadne. Ova osobina može se korisno primeniti pri konstruisanju sistema pasivnog solarnog dizajna, ali se na umu moraju imati ostale osobine materijala, kao i klimatski uslovi prilikom dizajniranja ovakvog…