Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Danas već svima poznate teme narušavanja životne sredine i pitanje opstajanja ljudskog života na planeti Zemlji su postale svakodnevnica. Jedna od aktuelnih tema jesu abnormalne poplave. 

Energetska Efikasnost

Pod pojmom termalna masa podrazumeva se osobina materijala da zadržava i akumulira višak toplote iz okoline, a zatim da postepeno tu akumuliranu toplotnu energiju otpušta kada temperatura okoline opadne. Ova osobina može se korisno primeniti pri konstruisanju sistema pasivnog solarnog dizajna, ali se na umu moraju imati ostale osobine materijala, kao i klimatski uslovi prilikom dizajniranja ovakvog…