Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Voda ulazi, kreće se kroz i van zgrada na četiri načina, koja ćemo razmotriti po redosledu uključenih količina – ovaj redosled nam pomaže da podesimo prioritete pri upravljanju vodama u građevinarstvu.