Idejno rešenje (IDR)

Idejno rešenje (IDR) je forma projekta koja se predaje uz Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova. Na osnovu Pravilnika koji je stupio na snagu početkom Aprila 2015., Idejno rešenje (IDR) ima svoju jasno definisanu formu i za potrebe ishodovanja Lokacijskih uslova se predaje samo deo „Arhitektura“ koji overava odgovorni licencirani Inženjer. Idejno rešenje (IDR) predstavlja prikaz planirane koncepcije objekta koje se izrađuje za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova. Pod ovim se naročito podrazumeva definisanje pozicije objekta u odnosu na parcelu, dimenzije objekta (horizontalni i vertiklani gabarit) kao i planirani kapaciteti infrastrukture budućeg objekta (vodovod i kanalizacija, električna energija, grejanje i dr.) i odgovarajući urbanistički i drugi parametri.

Sadržaj IDR čine:

  • Glavna sveska; i

  • Sveska 1 – Arhitektura.

Kao rezultat izrade IDR, pored opšteg i tekstualnog dela se dobijaju sledeći grafički prilozi: šira i uža situacija objekta, osnove svih karakteritičnih etaža i krova, karakteristični preseci objekta i prikazi svih izgleda objekta u odgovarajućoj razmeri.

Podloge za izradu IDR su:

  • Geodetski snimak koji izrađuje geodetski biro (geometar);
  • Informacija o lokaciji.

Za pojedine specifične objekte se po potrebi prikupljaju i dodatne podloge.

Onog trenutka kada se preda Idejno rešenje (IDR) i kada se na osnovu njega ishoduju Lokacijski uslovi, pristupa se sledećoj fazi odnosno: PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (PGD).

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE