Pravnosnažnost Rešenja o građevinskoj dozvoli

Nakon što nadležni organ izda Rešenje o građevinskoj dozvoli, u slučaju da u roku od osam (8) dana žalbenog roka niko ne uloži žalbu na izdato Rešenje, Rešenje o građevinskoj dozvoli postaje pravnosnažno. U cilju predaje zahteva za Prijavu početka izvođenja radova je neophodno ishodovanje potvrde o pravnosnažnosti. Opis postupka predaje zahteva za potvrdu pravnosnažnosti je sledeći: Zahtev za pravnosnažnost se predaje isključivo elektronskim putem kroz sistem za elektronsko podnošenje prijava (CEOP). Za podnošenje elektronske prijave Vam je potreban sertifikovan elektronski potpis. U okviru elektronskog podnošenja zahteva (aplikacije) se u okviru sistema navode svi relevantni podaci o izdatom Rešenju o građevinskoj dozvoli. Uz sam zahtev se ne prilažu prilozi niti se plaćaju takse.

Nakon dobijanja potvrde o pravnosnažnosti Rešenja o građevinskoj dozvoli a pre početka izvođenja radova, u obavezi ste da izvršite prijavu građevinskih radova.

Sledeći korak u procesu izgradnje je: PRIJAVA RADOVA

KORAK 4: PRIJAVA RADOVA


Onog trenutka kada se ishoduje pravnosnažnost Rešenja o građevinskoj dozvoli, pristupa se sledećoj fazi odnosno: PRIJAVA RADOVA

CENOVNIK

DETALJNIJE

POŠALJITE NAM UPIT

DETALJNIJE