URBANIZAM

Naše preduzeće AQ DOO pruža usluge izrade Urbanističkih projekata (UP), Projekata parcelacije / preparcelacije te Urbanističkih planova. Tokom poslednjih deset godina smo bili u prilici da samostalno izradimo ili učestvujemo u izradi većeg broja Urbanističkih projekata (UP) za različite Investitore. Na osnovu tako izrađenih UP smo vršili razradu Lokaliteta koja je za rezultat omogućila ishodovanje Lokacijskihi uslova i potom Rešenja o građevinskim dozvolama na osnovu koji je izgrađen veći broj objekata. Istovremeno smo izradili ili učestvovali u izradi velikog broja Projekata parcelacija / preparcelacija na osnovu kojih su se stvorili uslovi za kvalitetniju izgradnju na datim lokalitetima. Naša firma je učestvovala u izradi Planova detaljne regulacije (PDR) na područjima na kojima je docnije vršena izgradnja različitih objekata.

Za više pojedinosti kliknite na:


Izrada urbanističkih projekata


Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.

Izrada projekata parcelizacije


Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.

Izrada urbanističkih planova


Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram.