Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Dana, 20. Novembra 2015. godine usvojen je Zakon o ozakonjenju objekata odnosno praktično govoreći novi Zakon o Legalizaciji objekata u Republici Srbiji. Po izjavama nadležnih, primenom novog Zakona će takse bizi umanjene u nekim slučajevima i 100 puta. Očekuje se da bi ceo proces ozakonjenja mogao da bude završen u roku od najviše godinu dana. Proces će uključiti oko 1,5 miliona objekata od čega će, kako se pretpostavlja, moći da se legalizuje oko 95%. Objekti koji ne budu mogli da se legalizuju će biti srušeni.

Usvojeni Zakon o ozakonjenju objekata predviđa da takse za ozakonjenje različitih tipova stambenih objekata budu u sledećim opsezima:

 • Objekti < 100 m2 = 5.000 dinara;
 • Objekti 100 – 199 m2 = 15.000 dinara;
 • Objekti 200 – 299 m2 = 20.000 dinara;
 • Objekti  > 300 m2 = 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, predviđa se da takse za ozakonjenje različitih tipova objekata budu u sledećim opsezima:

 • Objekti < 500 m2 = 250.000 dinara;
 • Objekti 500 – 999 m2 = 500.000 dinara;
 • Objekti 1.000 – 1.499 m2 = 1.000.000 dinara;
 • Objekti  > 1.500 m2 = 3.000.000 dinara.

Postupci za legalizaciju objekata će započeti danom stupanja na snagu ovog Zakona, što u praksi znači narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“. Zahtevi koji su podneti do 29. Januara 2014. godine, a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog Zakona, okončaće se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenja će biti i oni objekti za koje prethodno nije podnesen zahtev za legalizaciju, a koji su vidljivi na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infastrukture.

Vlada je usvojila amandman kojim se precizira član 5. Zakona, kako bi bilo nesporno da predmet ozakonjenja u drugom stepenu zaštite prirodnog dobra ne mogu biti izgrađeni objekti, osim vikendica i porodičnih kuća za odmor.

Po usvojenom Zakonu, lica koja žele izvršiti ozakonjenje objekta će uz zahtev za ozakonjenje predavati sledeće dokumente:

 • Izveštaj o zatečenom stanju (koji će raditi licencirani inženjeri);
 • Dokaz o pravu svojine; i
 • Dokaz o plaćenoj taksi za ozakonjenje.

Narodna Skupština je usvojila i izmene Zakona o državnom premeru i katastru, kojim je taj postupak pojednostavljen tako da je vreme za upis u katastar skraćeno na svega sedam dana.

Poslanici su usvojili i zakone o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vrijeme u stanovima u vlasništvu građana, zaklada i fondacija, o trgovačkom brodarstvu i o radnom vremenu posade vozila u cestovnom prijevozu i tahografima.

Izvor: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infastrukture

Ovde možete preuzeti tekst Zakona o ozakonjenju u PDF formatu:

Preuzimanje-dokumenta-u-.PDF-formatu

Prezentaciju procesa Ozakonjenja možete pogledati klikom na ikonicu ispod:

Preuzimanje-dokumenta-u-.PDF-formatu

Ukoliko želite doći do više informacija, ispratite link lociran OVDE.

Izvori: tanjug.rs, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infastrukture (gsi.gov.rs)

by Zoran Rašević

Napišite komentar: