Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Energetska Efikasnost

Na zajedničkoj konferenciji za medije koju su 18. Aprila 2012. godine održali  JKP „Stan“ i JKP „Infomatika“, predstavljena je Akcija povećanja energetske efikanosti kolektivnih i individualnih stambenih objekata u gradu Novom Sadu. Akcija će biti sprovedena u cilju obezbeđivanja veće uštede u potrošnji energije objekata kao i zbog povećavanja kvaliteta života u stambenim jedinicama u skladu sa pravilnikom koji će stupiti na snagu 30. Septembra ove godine po kojem će sve nove zgrade morati imati energetske pasoše.

Energetska Efikasnost
Energetska Efikasnost

Energetska efikasnost će se obeležavati kategorijama A, B i C, gde će C predstavljati najnižu prihvatljivu kategoriju. Svi objekti kojima će biti dodeljena niža kategorija, smatraće se energetski neefikasnim objektima, što će imati uticaja na formiranje cene stanova u budućnosti.

JKP „Stan“ je zaključio ugovore sa evropskim proizvođačima građevinskog materijala, tako da će se termoizolacija na zgradama raditi isključivo najkvalitetnijim materijalima. Akcija JKP „Stan“ i JKP „Informatika“ kompatibilan je sa odlukom Skupštine grada da se od grejne sezone 2012/2013. grejanje naplaćuje prema stvarnoj potrošnji toplotne energije. Procenjuje se da će građani u energetski efikasnim objektima plaćati manje račune za grejanje, jer će se za postizanje određene temperature trošiti znatno manje toplotne  energije. Od ovakve vrste uštede moći će se otplaćivati ​​krediti podignuti za ove namene.

U toku su pregovori sa komercijalnim bankama kako bi se izabrala najpovoljnija ponuda. Skupštine stanara i građani će putem povoljnih kreditnih linija moći rešiti problem i poboljšati energetsku efikasnost svog stambenog prostora. Krediti će se odobravati na razdoblje od 5 godina, sa okvirnom kamatom od 7 do 8 posto na godišnjem nivou. Kreditne linije će skupštine stanara ugovarati sa JKP „Informatika“, a otplata kredita će biti vršena preko računa objedinjene naplate.

Napišite komentar: