Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Energetska Efikasnost

Pored izgradnje ogromne termoelektrane „Stanari“ nadomak Doboja, Republika Srpska sledeće godinje u saradnji sa nemačkim RWE ulazi u novi veliki energetski posao. Reč je početku izgradnje četiri hidroelektrane na gornjem toku reke Drine. 

MINI HIDROELEKTRANE

Kako se prenosi, elektrane će se graditi na osnovu Ugovora o strateškom partnerstvu u istraživanju, razvoju, izgradnji i korišćenju hidroenergetskog potencijala gornjeg sliva reke Drine, koji su 26. septembra u Banjaluci potpisali predstavnici „Elektroprivrede RS“ i njemačke kompanije RWE.

Tim ugovorom je definisan odnos od 60 odsto učešća u korist RWE, i 40 procenata učešća „Elektroprivreda RS“ u zajedničkoj kompaniji koja će tim povodom biti osnovana. Ukupno četiri manje elektrane koje će se graditi na mestu nekada planirane jedne imaće instalisanu snagu od oko 260 megavata, čija će godišnja proizvodnja iznositi 760 gigavat-časova električne energije dobijenih iz obnovljivih izvora. Nazivi pojedinih elektrana su redom: „Buk Bijela“, „Foča“, „Sutjeska“ i „Paunci“, a orijentaciona investiciona vrednost čitavog projekta iznosi oko 460 miliona evra.

MINI HIDROELEKTRANE

Ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi Republike Srpske Željko Kovačević je izjavio da je značajan deo projektno-tehničke dokumentacije već završen kao npr. idejni projekt, studija izvodljivosti za „Buk Bijelu“ i „Foču“, kao i nacrti studije uticaja na životnu okolinu i lokacijski uslovi.

Kovačević je istakao da bi početak izgradnje prve hidroelektrane „Buk Bijela“ mogao da bude već početkom oktobra 2014. godine. On tvrdi da se u svemu vodilo računa o zaštiti životne sredine i da najbolju garanciju za to da će sve ekološke pretpostavke biti ispunjene predstavlja izbor  pomenutog strateškog partnera, koji radi u svim zemljama najbolje energetske projekte ispunjavanjem ekoloških uslova.

Povodom informacije da će vlasti Crne Gore učiniti sve da bi spriječile izgradnju četiri hidroelektrane na Drini zbog potencijalnog ugrožavanja prirodnog ambijenta, Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić je ranije izjavio je da projekat izgradnje četiri hidroelektrane na Drini ne ugrožava Crnu Goru i da ne vidi razloga da neko preduzima bilo kakve aktivnosti kojim će kočiti projekte u svom okruženju.

Lokacija objekta na Gmapi

By ZoranR

Linkovi: www.politika.rswww.nezavisne.com, www.gadjevinarstvo.rs

Napišite komentar: