Radno vreme: Ponedeljak – Petak od 09 do 17h

OD SKICA DO TOPLOG DOMA...AQ

Najviši most na svetu

NAJVIŠI MOST NA SVETU je trenutno most „Siduhe River“ odnosno „Reka Siduhe“ u Kini. Taj most je za saobraćaj otvoren 15. Novembra 2009. godine i sa svojih 496 metara iznad reke je trenutno rekorder.

To je ukupno treći most koji nosi ovu laskavu titulu koji su Kinezi izgradili tokom poslednjih deset godina. Pored mnogih drugih grandioznih projekata koji se grade i koji su već izgrađeni, i kroz ovaj projekat se može primetiti koliko daleko su došli Kinezi kada je građevinarstvo u pitanju i kada se govori o izgradnji autoputeva u Kini.

Najviši most na svetu

Most je udaljen svega 80 kilometara južno od regiona „Tri klisure“ koji obuhvata još jedan najveći svetski objekat. Reč je naravno najvećoj brani na svetu koja se naziva upravo „Tri klisure“. Most je sastavni deo preko dve hiljade dugačkog „West Hurong“ autoputa, koji povezuje Šangaj na pacifičkoj obali sa centralnim gradovima Čunking i Čengdu.

Najviši most na svetu

Svojim rasponom od preko 900 metara, most Siduhe čini tipični primer kineskih suspenzionih (vešanih) mostova kod kojih su primenjenia dva (2) armirano-betonska pilona profila „H“, o koje je vešana rešetkasta kontinualna greda. Primarne kablove vešanja čine heksagonalni snopovi od po 127 kablovskih snopova manjeg prečnika, od kojih je svaki kablovski snop manjeg prečnika sačinjen od 127 žica, također postavljenih heksagonalno u okviru snopa. To ukupno daje 16129 žica u svakom od dva primarna noseća kabla.

Najviši most na svetu

Najbliži rival Siduhe mosta, nedavno otvoreni Meksički most Baluarte je približno sto metara niži. Poređenja radi, najviša tačka zgrade „Empire State“ je 443,2m tj. čitavih 50 metara ispod. Sa „Burj Khalifa“ poređenje nećemo praviti.

Najviši most na svetu - skica profila

Kao pandan pomenutom mostu možemo pomenuti crnogorski most „Mala Rijeka“ lociran na pruzi Beograd – Bar. Njegova visina iznosi 198 metara.

Izvor http://highestbridges.com

ZoranR


Napišite komentar: